O mnie

Agnieszka Leśniewska – ukończyłam studia na warszawskiej SGH; przez kilkanaście lat pracowałam w zagranicznej korporacji, a od 2005 r. pracuję tu w biurze rachunkowym;

Posiadam Licencję Ministerstwa Finansów nr 24095/01 na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych; stale poszerzam swoją wiedzę i kompetencje przez regularne uczestnictwo w kursach i szkoleniach.

 • jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
 • uczestniczę w pracach Koła Branżowego Biur Rachunkowych
 • jestem sygnatariuszem Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości.
 • aktywnie wspieram proces regulacji zawodu księgowego, między innymi poprzez udział w procesie tworzenia Krajowej Izby Biur Rachunkowych

 

Misją Krajowej Izby Biur Rachunkowych jest:

 • reprezentowanie i obrona interesów Członków Izby, wsparcie i rozwój,
 • podnoszenie kwalifikacji w sektorze biur rachunkowych,
 • szerzenie oraz dbanie o wysoki standard prowadzenia działalności gospodarczej jakim jest biuro rachunkowe,
 • rozwijanie kontaktów biznesowych oraz integracja środowiska,
 • rozwijanie idei przedsiębiorczości i innowacyjności,
 • kreowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorców,
 • kształtowanie postaw etyki w biznesie oraz zasad odpowiedzialności społecznej,
 • propagowanie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych.

AML czyli Anti-Money Loundering

Przestrzegamy regulacji dotyczących prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu w biurze rachunkowym oraz zagadnień związane z ochroną danych osobowych.

Założycielką naszej rodzinnej firmy była w latach 90-tych XX-go wieku moja mama Teresa Szuflińska - księgowa i biegły rewident z ogromnym doświadczeniem. Rachunkowość i współpraca z klientem były jej zamiłowaniem.
Dzięki zaangażowaniu moich rodziców, kompetencjom i wiedzy mojej mamy, a także wspólnej ciężkiej pracy i pasji doprowadziliśmy naszą firmę do stanu obecnego. Wielu naszych klientów zaufało mamie przed laty i współpraca z nimi wciąż trwa.
Z tego jesteśmy bardzo dumni, ale bardzo chętnie nawiązujemy również nowe kontakty, jesteśmy otwarci na nowe wyzwania.

I mimo, że mamy od niedawna już z nami nie ma, głęboko wierzę w to, że niezmiennie nad nami czuwa. Jest naszym dobrym duchem… aniołem stróżem…