Biuro rachunkowe

POSZUKUJEMY PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA: samodzielna księgowa, asystentka księgowej. Szczegóły w zakładce KONTAKT

BUFIK Sp.J. jest podmiotem gospodarczym prowadzonym w formie spółki na podstawie wpisu do KRS przez wspólników:

Teresę Szuflińską - biegłego rewidenta, wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U. nr 77, poz. 649)

Agnieszkę Leśniewską - posiadającą Licencję Ministerstwa Finansów nr 24095/01 na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

  • BUFiK funkcjonuje od 1995 r., pierwotnie jako jednoosobowa działalność gospodarcza, a od 2008r. jako spółka jawna;
  • Świadczymy kompleksową obsługę księgowo-podatkową dla około 60 podmiotów o różnych rozmiarach i profilu działalności. Naszymi Klientami są zarówno małe jednoosobowe firmy, jak też duże spółki. Każdy z naszych Klientów jest dla nas tak samo ważny. Znamy specyfikę wszystkich form organizacyjnych, albowiem naszymi Klientami są nie tylko podmioty gospodarcze sektora biznesowego, ale także stowarzyszenia, fundacje, wspólnoty mieszkaniowe.
  • Podchodząc bardzo elastycznie do wymagań naszych Klientów modyfikujemy zakres usług do Państwa indywidualnych potrzeb. Gwarantujemy bezpieczeństwo i poufność przekazywanych informacji na każdym etapie współpracy;
  • W ciągu roku przeprowadzamy badanie 12 - 13 sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego (badanie bilansu).

Więcej informacji na ten temat, uzyskacie Państwo w naszym Biurze w Grodzisku Maz. przy ulicy Nadarzyńskiej 58B, telefonicznie (22-755-54-81) lub kierując pytanie na e-mail.

projekt i wykonanie strony -