Biuro rachunkowe - oferta

Oferujemy:

 • Obsługa księgowo-podatkowa dla małych firm i dużych spółek prawa handlowego, a także księgowość stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów, w tym:
  • księgi rachunkowe,
  • KPR (książka przychodów i rozchodów),
  • ewidencja przychodów (tzw. ryczałt),
  • w zależności od potrzeb przygotowujemy lub modyfikujemy zakładowy plan kont oraz politykę rachunkowości, dla płatników VAT-u prowadzimy odpowiednie rejestry tego podatku, w miarę potrzeb sporządzamy ewidencję środków trwałych i wyposażenia;
 • Reprezentujemy naszych klientów przed US i ZUS-em w zakresie udzielonego pełnomocnictwa;
 • Na podstawie ksiąg i rejestrów wyliczamy podatki, wypełniamy wszystkie niezbędne deklaracje podatkowe i sprawozdawcze, oraz dostarczamy je do odpowiednich urzędów
 • Uzupełnieniem naszej oferty księgowej jest pełna obsługa płac i rozliczenie ZUS; w tym zakresie wykonujemy m.in.
  • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
  • naliczanie składek ZUS, sporządzanie miesięcznych deklaracji i raportów, wysyłanie w systemie elektronicznym,
  • przygotowywanie i składanie do ZUS dokumentów rejestrujących i wyrejestrowujących pracowników,
  • naliczanie podatku dochodowego osób zatrudnionych i sporządzanie deklaracji miesięcznych,
  • rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, macierzyńskich, pielęgnacyjnych i innych,
  • przygotowywanie dokumentów płatności z tytułu podatków i składek ZUS,
  • przygotowywanie przelewów wynagrodzeń na konta osobiste,
  • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników i sporządzanie rocznych informacji o przychodach;
  • Obsługę płac możemy uzupełnić o kadry, czyli: prowadzenie obowiązkowych akt osobowych pracowników, prowadzenie kart urlopowych, raporty płacowe dla zarządu;
Naszym klientom zapewniamy:
 • pełną odpowiedzialność i bezpieczeństwo - od wielu lat ubezpiecza nas PZU,
 • godziny pracy biura dostosowane do potrzeb klientów,
 • udzielamy porad i wyjaśnień księgowo-podatkowych,
 • doradzamy w sprawach związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej,
 • obsługujemy i wspieramy naszych klientów również podczas ewentualnych kontroli podatkowych lub skarbowych

Więcej informacji na ten temat, uzyskacie Państwo w naszym Biurze w Grodzisku Maz. przy ulicy Nadarzyńskiej 58B, telefonicznie (22-755-54-81) lub kierując pytanie na adres e-mail

projekt i wykonanie strony -