Biuro rachunkowe - cennik

Z naszymi klientami zawieramy umowy o cykliczną obsługę bądź jednorazowe zlecenia (np. roczne rozliczenia podatkowe PIT). Tylko pisemna umowa z naszym biurem daje Państwu pełną gwarancję ochrony ubezpieczeniowej z naszych polis OC.

Po podpisaniu umowy z naszym biurem przejmujemy za naszego Klienta w uzgodnionym zakresie obowiązki księgowe, sprawozdawcze i inne np. związane z naliczaniem wynagrodzeń. Klienci koncentrują się na przedmiocie swojej działalności i ograniczają swoje czynności księgowe do rzetelnego dokumentowania operacji gospodarczych. Ustalamy indywidualnie częstotliwość i sposób przekazywania dokumentacji księgowej. Wyznaczamy osoby odpowiedzialne w naszym biurze za obsługę i kontakt z Klientem. Ustalamy wiele technicznych szczegółów nowo nawiązanej współpracy.

Wysokość opłaty miesięcznej ustalana jest indywidualnie dla każdego klienta w oparciu o nstp. dane:

  • ilość dokumentów podlegających księgowaniu,
  • ilość pracowników i rotacja kadr,
  • złożoność zakresu działalności (np. import-eksport, WDT, WNT),
  • dodatkowe czynności wykonywane wg oczekiwań klienta (np. analizy, wnioski kredytowe, sprawozdania GUS, rozliczanie dotacji itp.);

Przykładowe stawki cenowe

Ryczałt netto miesięcznie:

od 300 zł -KPR dla firmy generującej do 30 dowodów księgowych,
od 600 zł -księgi rachunkowe dla firmy generującej do 20 dowodów księgowych,
od 30 zł -za obsługę płac i rozliczeń ZUS jednego pracownika.
100 zł -doradztwo w zakresie prowadzenia działalności i rachunkowości (do 1h)

Szczegółowy cennik usług księgowych dostępny jest u wspólników biura.

Jeśli chcesz poznać wstępną kalkulację wyślij zapytanie cenowe.

projekt i wykonanie strony -